Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Amdanom Ni.
Amdanom NiEin bwriad yw i gynnig profiad gwyliau unigryw, wedi ei selio ar amgylchedd godidog a threftadaeth cyfoethog Llŷn ac Eryri; Môr a Mynydd. Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu yma i aros gyda ni ar fferm deuluol Penfras, Llwyndyrys.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cael cyfle i deithio rhywfaint ar y byd gan fwynhau amgylchedd godidog, croeso cynnes, treftadaeth cyfoethog a bwyd arbennig. Profiadau byth gofiadwy, a rydym yn benderfynol o gynnig yr un profiadau i chi tra'n aros yma.


Edrychwn ymlaen at gwrdd a chi!

Caio, Tomi, Pryderi a Bethan.